VİZYON

Bursa’nın, Raylı Ulaşım Sistemleri konusunda, Türkiye ve yakın coğrafyanın teknoloji ve üretim üssü haline getirilmesi ile doğaya ve insana saygılı, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak.

MİSYON

Bursa’nın kent içi ulaşım sorununun çözümüne ilişkin olarak Türkiye’nin ilk tramvayını üretmiş olmasının getirdiği bilgi birikimi ile sektöre özgün ürün kazandırmak.

GEREKÇE

Gerek otomotiv ve makina sektörlerindeki bilgi birikimi gerekse de Raylı Sistemler konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile Bursa’nın raylı sistemler sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji tabanlı gelişmede önemli bir merkez olması beklenmektedir.

HEDEF

Ulusal gelişim stratejilerin de temeline oturan ve Devlet politikası haline gelen raylı sistemler konusunda, planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye’nin sektörde uluslararası ve bölgesel çapta önemi büyük oranda artacak ve Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 Milyar Dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük bir pay alacak olan Türkiye, demiryolu taşımacılığının kalbi durumuna gelecektir.

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa paralel olarak artan kent içi ulaşım sorununun çözümüne ilişkin de üzerinde durulan en temel çözümü Raylı Taşıma Sistemleridir. Bursa’nın bu konudaki çalışmaları ve Türkiye’nin ilk tramvayını üretmiş olmasının getirdiği bilgi birikimi ile sektörde Ulusal ve yakın coğrafyadaki önemli oyunculardan birisi olması hedeflenmektedir.

Tüm bu çerçevede, Bursa’nın raylı sistemler ve bağlı sektörlerde yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretildiği, Türkiye’nin Ar-Ge, teknoloji ve üretim merkezi haline getirilmesi vizyonuyla “Raylı Sistemler Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” Projesi 2014 Aralık Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile hayata geçirilmiş; 28 Küme üyesi 3 yıl süreli proje kapsamında gerçekleştirilecek İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti faaliyetlerinde destek almaya hak kazanmıştır.

Projenin firmalarımıza sağlayacağı katkı ile raylı sistemler konusu sadece kent içi ulaşımın bir seçeneği olarak görülmekten çıkabilecek ve Bursa bu alanda uluslararası ölçekte önemli bir üretici haline gelebilecektir.

FAALİYETLER

İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında, projeye katılan firmalar danışman firma tarafından ziyaret edilerek; katılımcı firmaların uluslararası pazar çalışmaları, satış, pazarlama, tanıtım ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları sorunların belirlenmesine yönelik durum tespit çalışması tamamlanmıştır.

Eğitim Ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında; firmaların ihracat kapasitesinin artırılması, kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi gibi firmaları ihracat hedefleri doğrultusunda güçlendirecek konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri planlanmıştır.

Yurtdışı Pazarlama Programları ve Alım Heyetleri:

• Uluslararası pazarlarda organize edilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve etkinliklere (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) katılım,

• Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi, ile firmaların önemli pazar bilgileri edinmelerinin yanı sıra potansiyel işbirliği ortaklarına ulaşmalarının da sağlanması hedeflenmektedir.